Villkor för nyhetsbrev

1. Innehåll och regelbundenhet

När du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer vi att informera dig regelbundet (vanligtvis månadsvis, inte oftare än veckovis) via e-post om husbilsuthyrning, camping, resetips och serviceinformation samt utvalda partnererbjudanden, tävlingar och exklusiva rabattkampanjer.

Nyhetsbrev kan även innehålla en inbjudan att delta i en nöjdhetsundersökning. Det kan röra sig om onlineenkäter eller undersökningar ansikte-mot-ansikte. Deltagandet är givetvis frivilligt och baseras på ett givet samtycke, som kan återkallas.

Enkätresultaten utvärderas i anonymiserad form och vi behandlar endast de uppgifter du lämnar i formuläret i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla villkoren för deltagande.

För att undvika missförstånd vid registrering genomför vi en dubbel opt-in-procedur. När du angett din e-postadress får du ett bekräftelsemejl från oss med en länk till den adress du angett. Först när du godkänt detta är du registrerad för nyhetsbrevet.

Vi förbehåller oss rätten att sluta skicka nyhetsbrevet utan förvarning.

2. Avsluta prenumeration

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda länken i slutet av varje nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post (newsletter@camperdays.com).

OBS: Använd inte spamfiltret om du inte längre vill få nyhetsbrevet, eftersom det medför att leveransen av andra e-postmeddelanden från CamperDays (t.ex. bokningsdokument) inte längre kan garanteras.

3. Dataskydd

3.1 Insamlande och användning av personuppgifter

Vi samlar in och använder data i syfte att erbjuda dig bästa möjliga boknings- och serviceupplevelse. Informationen hanteras ansvarsfullt.

Vi lagrar följande personuppgifter: e-postadressen, som du uppger vid registrering, och den IP-adress som används vid registreringen. IP-adressen lagras för att förhindra missbruk och raderas efter att du klickat på bekräftelselänken.

Insamlandet och lagringen av e-postadressen baseras på att uppgifterna behandlas i enlighet med Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

Dina personuppgifter kommer att lagras till du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Då kommer de att raderas av oss (alternativt den processor som skickar nyhetsbrevet).

För att göra dina e-postmeddelanden mer användbara för oss får vi information om vilka du öppnar och vilka länkar du klickar på, om din dator stöder denna funktion. Dessutom hjälper din webbplatsdata oss att erbjuda dig personlig reklam och/eller specialerbjudanden. För att göra detta använder vi cookies och spårningspixlar på digitala erbjudanden och i vårt nyhetsbrev.

Vi använder funktionen "Facebook Custom Audience” för att bedriva riktad annonsering till nyhetsbrevkunder, som tilltalas personligt på Facebook och Instagram. Läs mer om anpassade målgrupper här.

3.2 Utlämnande av dina uppgifter till tredje part

Vi avstår från att kommersiellt vidarebefordra dina uppgifter (försäljning/uthyrning) till tredje part och bedriver inte adresshandel. För att marknadsföra våra produkter och tjänster kan vi dock överföra dina uppgifter till våra egna partnerföretag inom EU, som hjälper oss skapa vårt reklammaterial. I dessa fall är omfattningen av överförda uppgifter begränsad till ett nödvändigt minimum. Våra samarbetspartner är noggrant utvalda av oss och är skyldiga att hantera dina uppgifter på ett tillförlitligt sätt enligt våra dataskyddsstandarder. Våra partner har inte tillåtelse att vidarebefordra kunddatan till tredje part i reklamsyfte.

3.3 Invända mot användningen av dina uppgifter

Om du vill invända mot fortsatt användning av dina uppgifter eller vill få dina uppgifter ändrade eller raderade, informera vänligen oss och vårt dataskyddsombud, Mr. Maximilian Hartung, skriftligen eller via e-post.

Skriftligen till CamperDays GmbH, z. Hd. Datenschutzbeauftragter, Holzmarkt 2A, 50676 Köln eller via e-post till datenschutz@camperdays.de. Detta medför inga utgifter förutom överföringskostnader enligt grundtariffen.

3.4 Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan kontakta den dataskyddsmyndighet som ansvarar för din bostadsort eller den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 211 38424-0
Fax: +49 211-38424-10 E-mejl: poststelle@ldi.nrw.de

4. Ansvarig instans

CamperDays GmbH, Holzmarkt 2A, 50676 Köln

5. Länkar till andra leverantörers webbplatser

Våra nyhetsbrev kan innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser. Om användningen av andra leverantörers webbplatser medför insamling eller användning av personuppgifter, beakta vänligen respektive leverantörs dataskyddsinformation.

6. Slutbestämmelser

Tysk lag gäller exklusivt. Om nyhetsbrevsmottagaren inte tillhör allmän jurisdiktion i Tyskland gäller jurisdiktionen Köln, Förbundsrepubliken Tyskland. Dessutom kan en mottagare vidta rättsliga åtgärder vid sin allmänna jurisdiktion eller på annan ort.

Vi har rätt att ändra villkoren för nyhetsbrevet om detta är nödvändigt för att anpassa sig till ändrade juridiska eller tekniska förutsättningar och mottagaren inte missgynnas baserat på god tro.

Rätten till anpassning gäller sändningsfrekvens och kommunikationsteknik. Vi informerar kunden om en ändring genom att meddela den e-postadress som uppgetts i nyhetsbrevet. Ändringen blir en del av avtalet om kunden inte invänder skriftligen inom sex veckor. Om kunden motsätter sig förbehåller vi oss rätten att inte skicka fler nyhetsbrev.

xxxxxx